Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

1. Informasi tentang Profil Badan Publik

Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018

2. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan Pemkot Magelang

Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018

3. Laporan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan Pemkot Magelang

Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018
6. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018
7. Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018
8. Kerangka Acuan Kerja
Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018
9. LHKPN
Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018
10. Informasi Berkala Lainnya

Title
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 September 5, 2022
BK 2020, IK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 February 10, 2022
Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, Rancangan Peraturan, Tahun 2021 January 19, 2022
BK 2022, Rancangan Peraturan, TA 2022, Tahun 2022 January 10, 2022
Informasi Berkala, Rancangan Peraturan, Tahun 2016 December 30, 2021
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 December 23, 2021
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 December 23, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 December 23, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 20, 2021
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 10, 2021
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 October 5, 2020
BK 2020, Rancangan Peraturan, TA 2020, Tahun 2020 September 27, 2020
BK 2021, Rancangan Peraturan, TA 2021, Tahun 2021 September 17, 2020
BK 2019, Rancangan Peraturan, TA 2019, Tahun 2019 July 25, 2019
BK 2018, Rancangan Peraturan, TA 2018, Tahun 2018 August 21, 2018