Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

1. Informasi tentang Profil Badan Publik

Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018

2. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan Pemkot Magelang

Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018

3. Laporan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan Pemkot Magelang

Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018
6. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018
7. Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018
8. Kerangka Acuan Kerja
Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018
9. LHKPN
Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018
10. Informasi Berkala Lainnya

Title
Kerangka Acuan Kerja, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022 October 6, 2022
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 30, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2018 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 29, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2020 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2019 December 23, 2021
Kerangka Acuan Kerja May 22, 2019
Kerangka Acuan Kerja, Tahun 2017 January 31, 2018